Budowa ul. Różanej w Bogucinie

Z początkiem maja br. Burmistrz Miasta i Gminy w Swarzędzu podpisał umowę na przebudowę ul. Różanej w Bogucinie. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa, teletechniczna, uzupełnione zostaną brakujące przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Więcej na temat tej inwestycji w artykule: http://www.swarzedz.pl/

Informacje przetargowe o tej inwestycji dostępne na stronie: http://bip.swarzedz.pl/

Ulica Różana przed remontem:

Ulica Różana w trakcie prac budowlano-remontowych: