Ścieżka nad Jeziorem Swarzędzkim

Budowa przedłużenia ścieżki pieszo-rowerowej nad Jeziorem Swarzędzkim do granicy z miastem Poznań była zwycięskim projektem ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz. Obecnie trwają prace projektowe niespełna 2km odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, który poprowadzi brzegiem Jeziora Swarzędzkiego od pływalni „Wodny Raj” aż do ścieżki na terenie miasta Poznania, która kończy się przy dawnym młynie nad Cybiną (rejon ul. Sarniej i Sośnickiej).

Wzdłuż zaniedbanego dziś brzegu jeziora powstać ma trasa spacerowa dla pieszych i rowerzystów. Będzie miała szerokość ok. 4 m, i naturalna, mineralną nawierzchnię. Projekt zakłada też budowę ledowego oświetlenia, tarasu widokowego, zadaszonych miejsc odpoczynku i edukacji (ławki, naturalistyczne place zabaw, tablice informacyjne) oraz parkingu.
Na ścieżkę, której część przebiegać będzie na pomostach nad podmokłymi fragmentami terenu, mają prowadzić cztery tzw. punkty włączeniowe, znajdujące się w rejonie pływalni, przy ul. Sarniej oraz (dwa) przy ul. Strzeleckiej.
Inwestycja ta dotyczy obszaru Natura 2000 Dolina Cybiny, w związku z czym już na etapie projektowania spełniać musi wszelkie wymagane prawem rygory związane z ochroną środowiska, co wymaga licznych uzgodnień i decyzji wszystkich zainteresowanych instytucji.

/mw/