SWARZĘDZ INWESTYCJE MIEJSKIE

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zakończyła się rozbudowa obiektu usługowego przy ul. Działkowej 61A. Nową siedzibę zyskał tam Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Swarzędzu. Część kosztów tej inwestycji pokryły środki z rezerwy celowej budżetu państwa. W budynku dawnego Gminnego Centrum Informacji Continue reading

Nasza Dziupla – placówka wsparcia dziennego

Zakończyła się przebudowa parterowego budynku na os. Kościuszkowców 20 w Swarzędzu. W dawnym budynku przychodni Diagter powstała świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, a w niej sale terapeutyczne, pokój porad indywidualnych oraz pomieszczenia pomocnicze i biurowe.

Na sfinansowanie tej inwestycji Continue reading

Dawny „Hotel 3” w nowej roli

Zakończyła się inwestycja pod nazwą „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku hotelowego oraz budynku sąsiadującego pełniącego rolę biurowo-techniczną zlokalizowanego przy ul. św. Marcin 1 w Swarzędzu.”

W budynku została stworzona nowa siedziba dla Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz niektórych wydziałów UMIG.

Tunel w Kobylnicy

Z końcem września br. rozpoczęła się budowa tunelu pod torami kolejowymi w Kobylnicy. Inwestycja jest szacowana na blisko 50 mln złotych. Jest to inwestycja bardzo ważna ze względów bezpieczeństwa. Obecny przejazd kolejowy w Kobylnicy jest miejscem bardzo intensywnego ruchu, zarówno Continue reading

Strefa rekreacji os. Raczyńskiego

Zakończyły się prace związane z rewitalizacją i przebudową terenów rekreacyjnych na osiedlu Raczyńskiego w Swarzędzu.

W ramach prac uporządkowano cały teren, wykonano nowe nasadzenia drzew i bylin. Dodatkowo powstała mała architektura i plac zabaw dla najmłodszych dzieciaków.

Ponadto na sąsiadującym Continue reading

ul. Spacerowa Zalasewo

W połowie miesiąca lipca 2022r. rozpoczęły się prace przy budowie ul. Spacerowej w Zalasewie.

Na odcinku od ul. Kórnickiej do ul. Równej powstanie asfaltowa nawierzchnia i chodnik z kostki brukowej. Ponadto zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz usunięte kolizje sieci elektroenergetycznej. Continue reading

Budowa ul. Różanej w Bogucinie

Z początkiem maja br. Burmistrz Miasta i Gminy w Swarzędzu podpisał umowę na przebudowę ul. Różanej w Bogucinie. W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa, teletechniczna, uzupełnione zostaną brakujące przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Więcej na temat tej inwestycji w Continue reading

Rozbudowa ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie

Od maja br. trwa rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej (rondo) do ul. Promyk. W ramach prowadzonych prac zbudowana zostanie m.in. nowa sieć wodociągowa, brakujące przyłącza do kanalizacji sanitarnej oraz usunięte kolizje sieci elektroenergetycznej. Ulica zyska nową nawierzchnię, chodnik, ścieżkę Continue reading

Prace przy strefie rekreacji na os. Raczyńskiego

Trwa rewitalizacja strefy rekreacji na os. Raczyńskiego w Swarzędzu.

W ramach prac teren zostanie uporządkowany, wykonane zostaną nowe, dodatkowe nasadzenia drzew, zieleni niskiej oraz obsadzona już istniejąca pergola. Ponadto powstanie plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Nie zabraknie również ławeczek, na Continue reading