Nasza Dziupla – placówka wsparcia dziennego

Zakończyła się przebudowa parterowego budynku na os. Kościuszkowców 20 w Swarzędzu. W dawnym budynku przychodni Diagter powstała świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, a w niej sale terapeutyczne, pokój porad indywidualnych oraz pomieszczenia pomocnicze i biurowe.

Na sfinansowanie tej inwestycji Gmina Swarzędz otrzymała 1.200.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026. Pozostałe środki pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.